บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@htomail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com

 

U&ME MATERIALS CO.,LTD.

  .DTL,.OC SLAIRETAM  EM&U

 

 

 

 

 

 

กีฬาภายในบริษัทฯ U&ME : ) ** เรามีจัดกีฬาประจำปี ช่วงหลังปีใหม่ทุกปีเพื่อ
สร้างความสมัคคีในองค์กรและ สอนให้รู้จัก แพ้ ชนะ อภัย ซึ้งกันและกัน ภายในใต้การทำงานของทุกๆๆฝ่ายที่ต้องมี
การประสานงานกัน และเกิดการจัดการที่ีดีต่อบริษัทฯ
บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@hotmail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com