บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@htomail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com

 

U&ME MATERIALS CO.,LTD.

  .DTL,.OC SLAIRETAM  EM&U

 

 

 

 

 

 

 ลูกค้าสัมพันธ์ : ) บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด ตระถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ จันทร์ -เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ** ให้บริการข้อมูลเกี่ยวสินค้าที่จัดหน่ายของ ยู แอนด์ มี ฯ ** ให้ความรู้และแนะนำสินค้าของผลิตภัณฑ์ จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ ** รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ช่องทางการติดต่อ : ฝ่ายประสานงานขาย ** หมายเลขโทรศัพท์ : 02-521-7400 AUTO ** อีเมล์ umemat@hotmail.com / zion_digital@hotmail.com ลูกค้าสัมพันธ์ : ) บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด ตระถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ จันทร์ -เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ** ให้บริการข้อมูลเกี่ยวสินค้าที่จัดหน่ายของ ยู แอนด์ มี ฯ ** ให้ความรู้และแนะนำสินค้าของผลิตภัณฑ์ จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ ** รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ช่องทางการติดต่อ : ฝ่ายประสานงานขาย ** หมายเลขโทรศัพท์ : 02-521-7400 AUTO ** อีเมล์ umemat@hotmail.com / zion_digital@hotmail.com วันหยุดประจำปี U&ME : ) 1) วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556 = วันขึ้นปีใหม่ 2) วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 = วันตรุษจีน 3) วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 = วันมาฆบูชา 4) วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 = วันจักรกรี 5) วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 = วันสงกรานต์ 6) วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 = วันสงกรานต์ 7) วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2556 = วันสงกรานต์ 8) วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2556 = วันสงกรานต์ 9) วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 = วันแรงงานแห่งชาติ 10) วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2556 = วันวิสาขบูชา 11) วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 = วันอาสาฬหบูชา 12) วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 = วันแม่แห่งชาติ 13) วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 = วันพ่อแห่งชาติ 14) วันจันทร์ ที่ 30,31 ธันวาคม 2556 = วันสิ้นปี
บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@hotmail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com