บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@htomail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com

 

U&ME MATERIALS CO.,LTD.

  .DTL,.OC SLAIRETAM  EM&U

 

 

 

 

 

 

สัมมนาบริษัทฯ U&ME : ) ** บริษัทฯ มีการจัดสัมนาเพื่อให้พนักงานใหม่ และพนักงานเก่าได้ทำความคุ้นเคยกันเพื่อประโยชน์ใน
การทำงานต่อไป หรือก่อให้เกิด " TEAM WORK " ในการทำกิจกรรมกันและสอดคล้องกับการทำงานในภาย
ภาคหน้าจะมีการจัดสัมนาบริษัท 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง และให้
พนักงานทุกท่านได้พักผ่อนผ่อนคลายจากการทำงานหรือ
เรียกว่าชาร์จแบตเตอร์รี่...แล้วกลับเริ่มทำงานกันอย่าง
แจ่มใส และมีมุมมองที่ดีต่อกัน ต่อไป บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@hotmail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com