บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@htomail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com

 

U&ME MATERIALS CO.,LTD.

  .DTL,.OC SLAIRETAM  EM&U

 

 

 

 

 

 

งานปีใหม่บริษัทฯ U&ME : ) ** ทางบริษัทฯ จะมีกิจกรรมประจำปี ของทุกๆปีคือ
จัดเฉลิม ฉลองเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ของทุกๆๆ ปีที่ผ่านไป ทางบริษัทจะมีกิจกรรมให้พนัก
งานทุกๆ คน ได้ร่วมแสดง เช่น เล่นเกมส์ จับของขวัญ
ร้องเพลง เป็นต้น บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@hotmail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com