บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@htomail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com

 

U&ME MATERIALS CO.,LTD.

  .DTL,.OC SLAIRETAM  EM&U

 

 

 

 

 

 

รับสมัครงาน
1) พนักงานขาย ข./ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 25-30 ปี/มีประสบการณ์
2) พนักงานประสานงานขาย ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 2.-30 ปี/มีประสบการณ์
3) พนักงานฝ่ายบัญชี ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 25-30 ปี/ด้านบัญชี-ปิดงบได้
4) พนักงานสโตร์ / STOCK ช./ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 25-30 ปี/มีประสบการณ์
5) พนักงานขับรถ / เด็กแพ็คของ ช. ม.3 ขึ้นไป (จำนวนมาก) 1) พนักงานขาย ข./ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 25-30 ปี/มีประสบการณ์
2) พนักงานประสานงานขาย ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 2.-30 ปี/มีประสบการณ์
3) พนักงานฝ่ายบัญชี ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 25-30 ปี/ด้านบัญชี-ปิดงบได้
4) พนักงานสโตร์ / STOCK ช./ญ. ป.ตรี อายุตั้งแต่ 25-30 ปี/มีประสบการณ์
5) พนักงานขับรถ / เด็กแพ็คของ ช. ม.3 ขึ้นไป (จำนวนมาก)
บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@hotmail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com