บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@htomail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com

 

U&ME MATERIALS CO.,LTD.

  .DTL,.OC SLAIRETAM  EM&U

 

 

 

 

 

 

ออกแสดงสินค้าบริษัทฯ U&ME : ) ** ทางบริษัทฯ ได้มีการออกบูธ (Booth) ทุก ๆ ปีเพื่อ
ให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักให้กับลูกค้า ทั้งรายใหม่ และลูกค้าเก่า เพื่อตอบสนองความต้องให้กับลูกค้าทุกท่านได้รู้จักกับสินค้าใหม่ๆที่ทางบริษัทได้นำเสนอในการออกบูท...ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะคอยให้บริการและให้คำแนะนำที่ดีต่อลูกค้าภาย
ใต้คำว่า " One Stop Sign Supplies " ด้วยใจตลอดไป
บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
39,41,43 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66(0)2521-7400 Auto Fax. : ++66(0)2521-7171
e-mail : umemat@hotmail.com , e-mail : zion_digital@hotmail.com